Rendőrség

Körzeti megbízott: Veréb Csaba rendőr főtörzszászlós

Telefon szám: 20/776-8044