Rövidesen zárulnak a LEADER pályázatok

Pályázatok - 2013. aug. 26.


A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottsága legközelebbi - várhatóan utolsó - ülését 2013. augusztus 29-én tartja. A testület a gazdaságfejlesztésre irányuló pályázatok magas száma és forrásigénye miatt már csak szolgáltatásfejlesztésre irányuló projektötleteket tárgyal.

A pályázatok iránti nagy érdeklődést mutatja, hogy a Helyi Bíráló Bizottsághoz 144 projekt ötlet érkezett be, amelyből 79 db. került támogatásra, mintegy 800 millió forint értékben.

Az Akciócsoport pályázatkezelő csoportja adatai szerint az elfogadott projektek közül 60 db. került feltöltésre az elektronikus felületre, ezen pályázatok forrásigénye meghaladja a 600 millió forintot, ami mintegy 200 millió forinttal haladja meg a HACS által rendelkezésre álló összeget.

Tovább olvasom...

Módosult a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez kapcsolódó kifizetési kérelem benyújtási időszak

Tájékoztató - 2013. máj. 27.


Módosult a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez kapcsolódó kifizetési kérelem benyújtási időszak

2013. május 21.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Vhr. 16/B § (1) bekezdésétől eltérően 2013. évben a kifizetési kérelmet a 9. § (14) bekezdésében foglalt rendelkezés sérelme nélkül február 1. és június 30. valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani.”

Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 14. § (4) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

Egyúttal felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy A Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel legalább 10%-os mértékben az ügyfél olyan kiadást is el kíván számolni, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.

Tovább olvasom...

11. Tarnaörsi falunap

Meghívó - 2013. máj. 24.


MEGHÍVÓ
Tarnaörs Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk 2013. június 8-án megrendezésre kerülő
11. TARNAÖRSI FALUNAPRA
A rendezvény helyszíne: Sportpálya
Délelőtt:
 • Főzőverseny
 • Gyermek foci
 • Hennafestés
 • Ugráló vár
 • Kirakodó vásár
 • Póni lovaglás
Délután:
 • Csillámtetoválás
 • 16:00 ÓVODÁSOK ÉS AZ ISKOLÁSOK MŰSORA
 • 17:00 KAMASZKA hagyományőrző néptánc egyesület utánpótlás csoportja
 • 17:30 LORI és RICSI – könnyűzenei produkció
 • 18:00 EXTÁZIS tánccsoport – „Mindenem a tánc!”
 • 18:30 FORTUNA társastánc
 • 19:00 SANDRA és ATTILA – retro könnyűzenei produkció
 • 20:30 TABÁNI ISTVÁN
 • Végül: Szebi – freestyle yoyo
TŰZIJÁTÉK Egy közösen eltöltött nap reményében üdvözlettel: Tarnaörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete és Almádi János polgármester
Meghívó letöltése PDF formátumban.

Tovább olvasom...

A civil szféra megerősödését, a helyi és térségi együttműködést elősegítő fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása.

Pályázatok - 2013. máj. 15.


Tarnaörs Polgárőr Egyesület, 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében pályázott. A célterület megnevezése: A civil szféra megerősödését , a helyi és térségi együttműködést elősegítő fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása. A fejlesztés az akciócsoport területén működő civil szervezet cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztések, felújítások, eszközbeszerzések támogatásra irányul. A megvalósítani kívánt projekt, azáltal, hogy a fejlesztés eredményeként jelentős mértékben javítja a település közbiztonságát, fontos helyi és térségi igényeket elégít ki és egyben hozzájárul a civil szféra megerősödéséhez, a helyi közösség kohéziójához. A fejlesztést követően a település több pontján térfigyelő kamerák lesznek elhelyezve, ezáltal nő a közbiztonság, visszaszorulnak a bűnözések. A meglévő kamerarendszer korszerűsítésével gyorsabb adatátvitel válik lehetővé. Ezzel biztosítva a bűncselekmények visszaszorítását, gyorsabb ügyintézését. A Tarnaörsi Polgárőr Egyesület szolgáltatásai bővülnek, mivel a település több pontját képesek lesznek megfigyelni, hatékonyabban tudnak fellépni a bűnözés ellen. A fejlesztés célja, a bűnözés megelőzése, visszaszorítása. Az egyesület jelen pályázata olyan projekt megvalósításra irányul, amely valós helyi igényeket elégít ki, fontos szereppel bír a lakosság nyugalmának megteremtésében, a lakosság különböző rétegei közötti bizalom erősítésében, végső soron a helyi társadalom formálásában, fejlesztésében.

Tovább olvasom...

ÚJ LEADER PÁLYÁZATOK JÚNIUS HARMADIKÁTÓL!

Tájékoztató - 2013. máj. 01.


Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 16/2013. (III.16.) számú Közleménye a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák felülvizsgálata a LEADER program 2013-as harmadik pályázati köréhez kapcsolódóan. A LEADER program harmadik pályázati körének előkészítésének részét képezi a Tisza-Tarna-Rima-Mente LEADER Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata, a fő célkitűzésekhez kapcsolódó intézkedések megfogalmazása, amely a június 3-án induló új LEADER pályázatok feltételeinek keretét jelöli ki.

A pályázati feltételek ismertetésére 2013. március 28-án, csütörtökön 10 órakor nyilvános LEADER Fórumot tartottunk Tenken, a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében, április 11-én pedig Átányban elfogadtuk az Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának módosítását, valamint a LEADER Intézkedési tervet, amely alapján kerül sor az új LEADER pályázatok kiírására. Az intézkedési terv jelenleg az IH általi elfogadásra vár és ezután felkerül honlapunkra. A közgyűlés továbbá elfogadta az Egyesület 2013 évi közhasznúsági jelentését, a 2013 évi költségvetést, további öt évre pedig megerősítette az Egyesület tisztségviselőit és Helyi Bíráló Bizottságot választott.

A közgyűlés jegyzőkönyve, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elérhető a honlapunkon.
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia/Stratégia 2013

Tovább olvasom...

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Köszöntő - 2013. márc. 30.


Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Kellemes húsvéti ünnepeket!

Forrás: versoldal.blogspot.hu

Településünk valamennyi lakosának nagyon boldog húsvéti ünnepeket kívánok
minden képviselőtársam nevében:Almádi János polgármester

Tovább olvasom...

Nőnapi Köszöntő - Mi a nő nekünk?

Köszöntő - 2013. márc. 07.


Szalai Pál: Nőnapi köszöntő

Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel,
Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete.

Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek.
Településünk valamennyi női lakosának boldog nőnapot kívánok minden férfi képviselőtársam nevében:
Almádi János
polgármester

Tovább olvasom...

ÚMVP támogatottak figyelmébe!

Felhívás - 2013. febr. 15.


Felhívás monitoring adatszolgáltatásra 2013. február.14. Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2013. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól szóló 41/2013. (II. 12.) számú MVH közlemény, mely alapján az adatszolgáltatásra kötelezett ügyfelek 2013. február 13. - március 12. között teljesíthetik monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket. Felhívjuk szíves figyelmüket továbbá arra, hogy az MVH az adatszolgáltatást elmulasztó, vagy hiányos, hibás adatokat közlő ügyfeleket bírsággal sújthatja. Aki már rendelkezik MVH támogatási határozattal, annak kötelező a monitoring adatszolgáltatás. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek kizárólag elektronikus úton lehet eleget tenni. Ennek feltétele az Ügyfélkapus regisztráció. Ügyfélkapus regisztrációt a www.magyarorszag.hu honlapon igényelhet - kizárólag magánszemélyként. Ha szervezetnek, vállalkozásnak van monitoring kötelezettsége, akkor a szervezet nevében, meghatalmazottként eljáró magánszemélynek kell Ügyfélkapus regisztráltnak lenni. Ha adatszolgáltatási kötelezettségét meghatalmazott útján teljesíti, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által kiadott jelszóra van szüksége. Ezt a jelszót az MVH honlapján www.mvh.gov.hu-n elérhető G946-os nyomtatvány kitöltésével igényelheti meg. Aki korábban már igényelt jelszót, és teljesített adatszolgáltatást annak a korábbi jelszava él. A fent említett regisztráció birtokában, az MVH honlapját www.mvh.gov.hu felkeresve kezdhető el a monitoring. Az MVH honlapján elérhető e-monitoring oktatási anyag és kitöltési útmutató segítségül szolgálhat a sikeres adatközléshez: elérhető innen. Az aktuális információkat tartalmazó közlemény ide kattintva érhető el.

Tovább olvasom...